Lưu trữ thẻ: ung thư

Kiến thức Tổng quan về Ung thư

Tổng quan về Ung thư Theo Robert Peter Gale , MD, PhD, DSC(hc), Imperial College London Đã xem xét/Đã chỉnh sửa Thg9 2022 Ung thư là sự tăng sinh mất kiểm soát của các tế bào. Các đặc tính nổi bật là Thiếu biệt hóa tế bào Sự xâm lấn của mô Di căn, di […]